آغاز ثبت نام و انتخاب رشته پذیرش دانشجو در مقطع کاردانی پیوسته دانشگاه آزادداوطلبان می توانند ابتدا با مراجعه به سامانه مرکز سنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به آدرس زیر دفترچه راهنمای ثبت نام را دریافت کرده و پس از مطالعه و اطلاع در صورت تمایل و داشتن شرایط با تهیه کارت اعتباری نسبت به ثبت نام و انتخاب اقدام نمایند. یک بخش. انجام دهید