آمریکا، بخش، ایران، روسیه، تحریم نامیکیندبه قلم گازرش خبرگزاری رویترز، خبرگزاری سیاسی رز پنج شنبه (پنگام اسفندماه) با انتقال برخی منابع گازرش داد در انتظار نمیرود تحریم نیو یونایتد ایلات ایالات متحده آمریکا علی روسی، هدف رازیم بخش نهروش، احتمال یک تصمیم راهده بخش آنرامروس نیو نخاهد بود.

پولیتیکو گذرش داد که ترموزک تحریمها با حضور بنیاد عالی مالی، خدا بود.

عملیات نظام روسیه در جهت خاک اوکراین با حمایت رز پنج شنبه (پنگام اسفندماه)، پا فرمان و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه جمهوری درچند شهر واقع در دور شرقی و شمال شرقی شید عین کوشور آغاز.

کرملین، پاییس ایا، جایی که لشکرکشی است، مانند کچورهای، در غرب تای دو رز، به او منسوب است که به او، داده، بودند، استقلال، منطقه دونتسک، و لوهانسک، در شرق اوکراین، به راسمیت منسوب است. شیناخت.

جمهوری فدرال آروبا، روز پنج شنبه، دور پی، حمله به روسیه، اوکراین.

آلمانی ها پیش به عنوان ان و رز ساشنبه (سوم اسفندماه) دکتر پی راسمیت شناخته شادان جدایی دو یادشاه District, Rond Issuer Licensed Line Transmission Lola Gas Nord Stream-2 By Irzesh 11 Billion Dollars Ra Bahdalal Russadhadarrub of Ma Bahdalal Russadhadarrub ، نجران، هیستان، جایی که خط لولا و آبستکی آروبا دارای منابع انرژی روسیه است، روسیه، داد، درامد، اوکراین، در مسیر ترانزیتی، خط لولا دیگیر، انتقال گاز روسیه به آروبا متوقف شده است.

می دانم حرام است و مانعی دارد پیش روی مسائل پردختایی مالی آروبا مسکو روسیه تکذیب آروبا آدم درد.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/