آیا خوردن بعد از ساعت 8 شب خوب است؟آیا نگران هستید که غذا خوردن در اواخر شب باعث افزایش وزن شما شود؟ ویتنی انگلیسی متخصص تغذیه ثبت می کند که چرا ، اگرچه این نظریه از نظر فنی نادرست است ، اما کاملاً بی اساس نیست.

پست آیا خوردن بعد از ساعت 8 شب خوب است؟ اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید