آیا روزه داری متناوب می تواند به کاهش وزن کمک کند؟نمی دانید آیا برای کاهش وزن باید ناشتایی متناوب را امتحان کنید؟ ویتنی انگلیسی متخصص تغذیه توضیح می دهد که این ادعا که روزه داری متناوب می تواند به کاهش وزن شما کمک کند فقط تا حدی درست است.

The post آیا روزه داری متناوب می تواند به من در کاهش وزن کمک کند؟ اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید