آیت الله رئیسی دقایقی پیش وارد فرودگاه مهرآباد تهران شد


جمعه ۱ مهر ۱۴۰۱ – ۲۰:۲۰

0̱0̱

تهران (پانا) – رئیس جمهور که برای شرکت در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک سفر کرده بود، پس از سخنرانی در این نشست و برگزاری برخی برنامه های جانبی دیگر، مورد استقبال معاون اول و معاون رئیس جمهور قرار گرفت. ارتباطات بین الملل مقام معظم رهبری وارد تهران شد.

آیت الله سید ابراهیم رئیسی دقایقی قبل و بعد از شرکت و سخنرانی در هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد و برگزاری برخی برنامه های جنبی و دیدار با سران برخی از کشورهای حاضر در این مجمع، با استقبال محمد مخبر معاون اول، حجت اسلام قمی معاون ارتباطات بین الملل مقام معظم رهبری و برخی از اعضای هیئت دولت وارد تهران شدند.