آینده تلخ پوتین در اوکراین (انیمیشن)
حمله نظامی روسیه به اوکراین موضوع کاریکاتور کریستو کورمانیتسکی در موقعیت یابی کگل بود.