ابراهیم رئیسی در حال قدم زدن در خیابان های نیویورک


گزارش کردن واژگون شدن; هفتاد و هفتمین مجمع عمومی سازمان ملل متحد ۲۰ تا ۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲ (۲۹ سپتامبر به ۴ مهر) به مدت یک هفته در منهتن نیویورک، مقر این سازمان بین المللی برگزار می شود. مجمع عمومی امسال سازمان ملل متحد با حضور سران و رهبران جهان برای اولین بار پس از همه گیری کووید برگزار می شود.۱۹ از سال ۲۰۱۹ این بزرگترین نشست دیپلماتیک در جهان است.

پایان مقاله