اتحادیه اروپا نیازمند خروج بلافاصله روسیه اجتناب کرده اند اوکراین شد
اتحادیه اروپا فعالانه اجتناب کرده اند کار جیب دادگاه کیفری بین‌المللی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقداماتی برای ضمانت اجتناب کرده اند پاسخگویی با توجه به نقض حقوق بشر را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوق بشردوستانه بین‌المللی حمایت می‌تنبل. از هیچ مصونیتی برای جنایات جنگی {وجود ندارد}.

رژیم لاغری سریع