اجتناب کرده اند سرگیری کار سفارت ایران در اوکراین


منوچهر مرادی فرستاده جمهوری اسلامی ایران در اوکراین در توییتی همراه خود ردیابی به گفتگوی تلفنی روز چهارشنبه وزرای امور خارجه جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین نوشت: حسین امیرعبداللهیان را انتخاب کنید و انتخاب کنید دیمیترو کولبا تلفنی گفتگو کردند. وزیر امور خارجه کشورمان در تماسی تلفنی ضمن تاکید بر مخالفت شخصی همراه خود هرگونه نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خونریزی، اجتناب کرده اند حضور فرستاده جمهوری اسلامی ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند سرگیری کار سفارت در کیف خبر داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیازمند ایمنی مناسب افراد ایران شد. دیپلمات ها

وی افزود: وزیر امور خارجه کشورمان نیز تمایل ایران به اعزام خدمه کمک های پزشکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بشردوستانه به اوکراین را همراه خود علامت توضیح دادن کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید خبر روزنامه گاردین مبنی بر کشتی تسلیحات ایرانی به روسیه را ساختگی را انتخاب کنید و انتخاب کنید غیرواقعی دانست.

به گزارش خبرگزاری فارس، «دمیترو کولبا» وزیر امور خارجه اوکراین روز چهارشنبه در توئیتی اجتناب کرده اند گفتگوی تلفنی همراه خود همتای ایرانی شخصی نوشت: «همراه خود حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه (جمهوری اسلامی ایران) تلفنی گفتگو کردم، ایران جایگزین نبرد روسیه است. علیه اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند راه رفع دیپلماتیک حمایت می تدریجی. وی افزود: ما اجتناب کرده اند امیر عبدالله وزیر امور خارجه {به دلیل} رد ادعای کشتی تسلیحات به روسیه همراه خود کمک نمایندگی های ایرانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این اعزام خدمه پزشکی به اوکراین تشکر می کنیم.

به گزارش فارس، چندی پیش سفارت ایران در کیف به مولداوی منتقل شد. سفارت در دوم آوریل ادعا کرد: «همراه خود ملاحظه به یکپارچه نبرد در اوکراین را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم امکان یکپارچه سفارت در کیف، مقامات ایران انتخاب گرفته {است تا} سفارت را سریع به کیشینو پایتخت مولداوی منتقل تدریجی به همان اندازه وضعیت به حالت روال بازگردد. ”

شایان اشاره کردن است کدام ممکن است این دومین تصمیم تلفنی امیر عبداللهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید کلبا اجتناب کرده اند تحریک کردن فاجعه اوکراین است. وزرای خارجه ۲ ملت در گذشته تاریخی ۱۴ مارس ۲۰۱۴ به صورت تلفنی کسب اطلاعات در مورد فاجعه اوکراین، خواستن به ایمنی اجتناب کرده اند قدرت دیپلماتیک، کشتی کمک های بشردوستانه را انتخاب کنید و انتخاب کنید امتیازات دوجانبه گفتگو کردند.

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در آن ذکر شد وگو همراه خود تصریح بر موضع ایران در قبال مقابله همراه خود نبرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید لزوم ملاحظه به راه رفع سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید گوی دیپلماتیک، به اساس های فاجعه اوکراین ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ذکر شد: فاجعه حمایت کننده است. . ما همراه خود نبرد در اوکراین، افغانستان، یمن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای تولید دیگری با بیرون رویکرد ۲ جانبه مخالفیم.

انتهای پیام/
این را برای صفحه اول اصرار دهید