اجرای طرح پاکسازی سواحل مثمر ثمر بوده است – خبرگزاری مهر ایران و جهانبه گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی از پروژه گردشگری در کرم ذرت و چمچال لنگرود در گفتگو با خبرنگاران، اجرای طرح آزادسازی سواحل را یکی از اتفاقات خوب در دولت سیزدهم با دستور رئیس جمهور برای اجرای این طرح که مورد حمایت همه وزارتخانه ها و دستگاه ها قرار گرفت، عنوان کرد.

وی آزادسازی سواحل را یکی از دغدغه هایی عنوان کرد که نیاز به برنامه ریزی دارد و و اقدامات به جا بود، افزود: آزادسازی سواحل باعث شد هم شهروندان این مناطق و هم مسافران و گردشگران از این توانایی و نعمت خداوند بهره مند شوند.

حسینی با اشاره به اینکه اگر به منافع ملی فکر کنیم می توانیم کارهای بزرگی انجام دهیم افزود: استان گیلان در اجرای طرح آزادسازی سواحل پیشرو بوده است.

وی تاکید رئیس جمهور بر لزوم اتخاذ تدابیر با محوریت وزارت کشور را مورد تاکید قرار داد و افزود: حرکت در این مسیر موجب تحقق چارچوب های فرهنگی در سواحل می شود.

وی با اشاره به سفر گردشگران به گیلان افزود: می توان برنامه های فرهنگی زیادی مانند جشنواره در سواحل برگزار کرد که مردم پذیرای آن باشند.