اخبار مشروح ۱۳، چهارشنبه، ۲۱ مهر ۱۴۰۰
گام‌های مجلس برای مقابله با رانت، از تعیین شرایط پذیرش در آزمون وکالت تا تعیین ساز و کار انتخاب کارشناسان رسمی دادگستری مهمترین عنوان خبر مشروح ۱۳ است.

دیدگاهتان را بنویسید