اختراع ۲۸۰ هزار لیتر گاز قاچاق در سریک – مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرنگار مهر ، سردار حسین دهکی صبح چهارشنبه در نشست همراه خود خبرنگاران تصدیق شد: همراه خود ملاحظه به تصویری آینه ای های مخرب را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارآمد پدیده قاچاق بر اقتصاد ملت، در راستای نبرد بی امان همراه خود قاچاقچیان گاز را انتخاب کنید و انتخاب کنید برخورد قاطع همراه خود باندها را انتخاب کنید و انتخاب کنید باندهای ترتیب شده. را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه های قاچاق». پول خارجی به صورت ویژه در اصل کار مرزبانی استان قرار گرفت.

وی افزود: مرزبانان همراه خود اقدامات اطلاعاتی، مراقبت ویژه، امتحان شده در یک روز واحد زمانی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ورزش مستمر توانستند تعداد اندکی اجتناب کرده اند قاچاقچیان گاز را ایجاد کنند.

سردار دهکی خاص کرد: مرزبانان پایگاه دریایی میناب در عملیاتی هماهنگ در آب های خلیج فارس ۸ قبضه مار به تعیین کنید تشکیل ۲۸۰ هزار لیتر گازوئیل قاچاق اختراع کردند.

فرمانده مرزبانی ولایت هرمزگان در خاتمه همراه خود ردیابی به اینکه دستگیری متهمان فراری در اصل کار قرار دارد، اظهار داشت: مشاوران خوب ارزش محموله اختراع شده را ۷۱ میلیارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۰۰ میلیون ریال برآورد کردند.