ادعا این سیستم نیمه بسته شدن جام حذفی – موقعیت یابی خبری مدارا


به گزارش مدارا، این سیستم دیدارهای مرحله نیمه بسته شدن جام حذفی به رئوس مطالب زیر است:

دوشنبه ۱۹ فروردین: آلومینیوم اراک – خلیج عربی، ماهشهر ساعت ۲۰:۳۰
سه شنبه ۳۰ فروردین: نساجی مازندران-مس کرمان ساعت ۲۰:۳۰