ارزش سابد نفتی اوپک ۱۲۳ دلار است.ارزش سبد نفتی اوپک دروز ۱۲۴ دلار و ۵۱ سنت ثابت و ارزش فعلی روز جمعه (۱۳ مرداد) ۱۱۳ دلار و ۱۵ سنت بود.

سبد نفتی اوپک جامع ۱۳ نوع سنگ آلی، عین سازمان، به عنوان یک کل، مخلوط با الجزایر، گیراسول، آنگولا، سوبک ربیع گبین، میناس اندونزی، سنگین ایران، سوبک بصره، ساداتاری کویت، سدر لیبی، سابک، عربی، سابیک، عربی، بیونی، سابیک اند داون و گنو کینگوست.

ارزش نفت خام برنت، وست تگزاس اینترمدیت (WTI)، نیز امروز (صحنبه، ۱۷ اسفندماه) و لحظه انتشار این خبر به ترتیب ۱۲۵ دلار، ۳۷ سنت، ۱۲۱ دلار و ۳۶ سنت است. در شاه زی بودهر.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/