اروپا، آمریکا و شرق آسیا مغلوبِ موج اخیر کرونااروپا، آمریکا و شرق آسیا مغلوبِ موج اخیر کرونا – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع