از افزایش جذب پرستار تا افزایش ظرفیت دانشجویان پرستاری


گزارش کردن واژگون شدن; عباس عبادی معاون پرستاری وزیر بهداشت درباره پرداخت فوق العاده حقوق ویژه به پرستاران گفت: این موضوع مختص پرستاران نیست و مختص همه کارکنان دولت است.

وی ادامه داد: قانون مربوط به سال ۹۰ است که ابتدا برای پزشکان قانونی اجرا شد و این از سال قبل الزام همه مجموعه ها اعم از وزارت بهداشت و سایرین بود و باید به طور کلی حل شود. در کشور.

عبادی خاطرنشان کرد: در صورت رفع آن، پرستاران و سایر مسئولان دولتی نیز از این موضوع منتفع خواهند شد..

معاون وزیر بهداشت در خصوص خبر خوش برای پرستاران افزود: به زودی مجوزهای استخدامی از سازمان امور پزشکی اخذ می شود. علاوه بر این موضوع دیگر تحول و ساماندهی دولتمردان است که به زودی در مجلس مطرح می شود و در صورت تحقق، تعداد زیادی پرستار را به کار خواهیم گرفت..

وی در خصوص جذب پرستار نیز گفت: ۳۳ هزار درخواست از وزارت بهداشت داشتیم که با آنها در تعامل هستیم و در صورت تغییر وضعیت همه افرادی که در قالب شرکتی و ۸۹ روزه هستند تغییر خواهند کرد..

عبادی درباره افزایش پذیرش دانشجوی پرستاری گفت: امسال معاونت آموزشی برنامه ای ندارد اما برای سال آینده در صورت آماده شدن زیرساخت ها متناسب با افزایش تخت ها افزایش خواهیم داشت. ..

معاون درمان وزیر بهداشت افزود: ۱۲ هزار تخت بیمارستانی در حال استفاده است و البته نیازمند افزایش جذب دانشجو و اشتغال هستیم.

پایان مقاله