از سرگیری جرایم و لزوم تغییر راهبردهای پیشگیری


از سرگیری جرایم و لزوم تغییر راهبردهای پیشگیریگروه اجتماعی دفاع پرس – سرهنگ علی رحیمی معاون فرهنگی و اجتماعی فرماندهی انتظامی سیستان و بلوچستان; در پدیده ریزوم، رشد جرایم در یک محله یا منطقه به عواملی فراتر از آن مکان، محله یا منطقه بستگی دارد و از سوی دیگر به دلیل پیچیدگی جرایم و به ویژه نامرئی بودن جرایم، جرم در اقشار پنهان ایجاد می شود. روابط اجتماعی و از راه دور توسط نظارت عمومی و اجرای قانون بررسی می شود.

به عبارت دیگر ارتکاب جرم نسبت به مکان و زمان و مکان ها و فضاهای خاص جرم نیست.

به ویژه به دلیل توسعه زیرساخت های ارتباطی انسانی (زندگی در فضای واقعی و مجازی) و دسترسی آسان شهروندان به انواع بسترهای فناوری اطلاعات و ارتباطات اعم از اینترنت، اینترانت و شبکه های اجتماعی، موجب فعالیت بیشتر انسان در زندگی مجازی شده است. و در این سکو، هم تنوع و کثرت جنایات و هم سرعت وقوع آنها را تسهیل می کرد و هم فواصل و حدود را پوشش می داد. لذا با توجه به شعارزدگی جرایم در محیط دوگانه انسانی و نبود گشت های پلیس محله، برای مدیریت و کنترل جرایم، قبل از مداخلات پس از وقوع حادثه، باید راهبرد پیشگیری را در دو جهت تغییر داد تا میزان جرایم و تلفات کاهش یابد.

در راهبرد پیشگیری از بزه دیدگی، پیشگیری از بزه دیدگی افراد یکی از مهم ترین و موثرترین روش های کنترل جرم است که مورد تاکید جرم شناسان قرار گرفته است و برای نیل به این هدف، پیشگیری اولیه برای همه افراد جامعه از طریق پیش بینی آموزش عمومی باید مورد توجه قرار گیرد. و پیشگیری ثانویه باید برای افرادی که بیشتر از دیگران در معرض قربانی شدن هستند اجرا شود. لازم به ذکر است که این نوع برنامه ها باید بر اساس نوع جرایم و گروه های سنی، جنسیت، اقشار باشد. و مشاغل در جامعه باید پیش بینی و اجرا شود.

در راهبرد پیشگیری از وقوع جرم، برنامه ریزی لازم برای پیشگیری از وقوع رفتار مجرمانه و رفع دلایل و انگیزه های ارتکاب جرم و تبدیل افراد سالم به مجرم در نظر گرفته شده است و برای این منظور باید علل و عوامل وقوع جرم را بررسی کرد. باید هم برای عموم مردم و هم برای افرادی که احتمال ارتکاب جرم بیشتری دارند بررسی شود و خنثی سازی آن باید جزو برنامه های اصلی پیشگیرانه برای کنترل جرایم در جامعه باشد، هرچند منابع و امکانات سازمانی مانند پلیس، تهیه و اجرای برنامه جامع پیشگیری برای اجرای این راهبرد کافی نیست و با توجه به مسئولیت خطیر پلیس در حفظ آرامش و امنیت جامعه، باید با پاسخگویی و پاسخگویی نهادها، این اهداف را دنبال کند. خواسته های منطقی

انتهای پیام/ ۲۴۱