اصلاح مسیر صادرات سوخت روسیه اجتناب کرده اند اروپا به شرقبه گزارش رویترز، ولادیمیر پوتین پنجشنبه (۲۵ آوریل) گفتن کرد کدام ممکن است مسکو امتحان شده خواهد کرد به همان اندازه صادرات نشاط شخصی را به شرق منتقل تنبل، از اروپا امتحان شده می تنبل وابستگی شخصی به مسکو را کاهش دهد.

وی افزود کدام ممکن است کشورهای اتحادیه اروپا {نمی توانند} برای عجله سوخت روسیه را بردن کنند.

روسیه حدود ۴۰ سهم سوخت خالص اتحادیه اروپا را تامین می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحریم های غرب علیه آن {به دلیل} حمله نیروی دریایی مسکو به اوکراین بر امور پولی، لجستیک قراردادهای فعلی را انتخاب کنید و انتخاب کنید صادرات نشاط تأثیر گذاشته است.

در حالی کدام ممکن است اتحادیه اروپا به تحریم نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سوخت روسیه در نظر گرفته شده می تنبل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشورهای عضو آن در جستجوی کمک پولی اجتناب کرده اند سایر ملت ها هستند، کرملین روابط نزدیک تری همراه خود چین، بهترین خوردن کننده نشاط جهان، را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای آسیایی تحمیل کرده است.

پوتین ذکر شد: “شبیه به شرکای کشورهای به اصطلاح غیردوست اعتراف می کنند کدام ممکن است {نمی توانند} با بیرون دارایی ها نشاط روسیه اجتناب کرده اند جمله سوخت خالص کار کنند.”

او ذکر شد: «در جاری حاضر هیچ متنوع نسبتاً (برای سوخت روسیه) در اروپا {وجود ندارد}.

رئیس جمهور روسیه افزود: اروپا همراه خود صحبت با توجه به توقف واردات نشاط اجتناب کرده اند روسیه قیمت ها را افزایش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بازار را بی وفاداری کرد.

پوتین ذکر شد روسیه کدام ممکن است حدود ۱۱ نفت جهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید حدود منصفانه پنجم سوخت جهان را ساخت می تنبل، به زیرساخت های جدیدی {برای تقویت} در دسترس بودن نشاط به آسیا خواستن دارد.

وی به مقامات اصل داد به همان اندازه طرحی را برای رشد زیرساخت های بار به آفریقا، آمریکای لاتین (را انتخاب کنید و انتخاب کنید) آسیا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اقیانوسیه به همان اندازه اول ژوئن حاضر تنبل.

روسیه در بحبوحه مشکلات صنوبر برای خرید و فروش را انتخاب کنید و انتخاب کنید کشتی ها، شاهد کاهش از حداکثر ساخت نفت، تأمین بی نظیر درآمد آن {بوده است}.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/

رژیم لاغری سریع