اصلاح مهم در مخلوط کردن پرسپولیس مقابل پیکان


طرفداری: پرسپولیس دوباره همراه خود اصلاح در جاده دفاعی مقابل پیکان ورزشی خواهد کرد.

 

 

ون تمام دیدار‌های زودتر اش دوباره مقابل پیکان همراه خود اصلاح در جاده دفاعی مواجه شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود نفرات جدید در فاز دفاعی مقابل خودرو سازان قرار می‌گیرد. برهمین ایده شنیده می‌شود همراه خود صلاحدید یحیی گل محمدی تصور به سیدجلال حسینی کدام ممکن است در کمال سوال کردن تعدادی از هفته پیاپی روی نیمکت نشست {در این} ورزشی در مخلوط کردن بی نظیر به میدان گذشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید شناخته شده به عنوان کاپیتان، تعهد مدیریت جاده دفاعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نیروی کار را برعهده بگیرد. نفر کناری او احتمالا علی نعمتی {خواهد بود} کدام ممکن است این بار تصور به در غیاب فرشاد فرجی مصدوم، وحدت هنانوف بی روحیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی نعمتی جدا کاپیتان تیمش آزمایش شود.

 

 

جلب توجه این کدام ممکن است در نیمه اول ورزشی تدارکاتی همراه خود نیروی زمینی نیز زوج جاده دفاعی پرسپولیس را این ۲ نفر تشکیل داده بودند کدام ممکن است همراه خود آغاز نیمه دوم، جای شخصی را به وحدت هنانوف را انتخاب کنید و انتخاب کنید علیرضا ابراهیمی دادند.

رژیم لاغری سریع