اعلام سوابق تحصیلی دانش آموزان سال آخر دبیرستان از امروز پنجشنبه
دانش آموزان سال آخر متوسطه در صورت مشاهده مغایرت در اطلاعات سوابق تحصیلی خود لازم است جهت مراجعه به ناحیه آموزشی محل مورد نظر یا موارد مذکور را حداکثر تا روز یکشنبه ۵ تیرماه اصلاح نمایند. به دست آمده؛ مدرک تحصیلی خود را انجام دهید و نسبت به تصحیح اطلاعات اقدام کنید.