افتتاح شهر کتاب شهرریدا – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانبه گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «نوشیدنی کج» نوشته سمیرا مختاری کدام ممکن است توسط انتشارات دارالمعارف آشکار شده است، یکشنبه ۲۷ فروردین ماه مصادف با ولادت امام حسن مجتبی علیه السلام آشکار شد. افتتاحیه دکتر کتابخانه شهرزا.

نویسنده این کتاب {در این} مراسم کدام ممکن است با حضور علی اسماعیلی سرپرست گروه شهر کتاب ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید حجت الاسلام میربود معاون اداره بازاریابی اسلامی شهررضا برگزار شد، حضور داشت. او ذکر شد کدام ممکن است این کتاب به او انگیزه می دهد تا اجتناب کرده اند فروپاشی خانوار ها جلوگیری تدریجی

بهزاد دانشگر، نویسنده را انتخاب کنید و انتخاب کنید منتقد ادبی، امتحان شده این زوج {برای حفظ} بنیان مقدس خانوار را حیاتی دانست را انتخاب کنید و انتخاب کنید آموزش داده شود استعداد های مسکن را برای این امتحان شده حیاتی دانست.

علی فردوسی شاعر جوانی کدام ممکن است در مجموعه شخصی هفت مجموعه شعر سروده است نیز به رویداد میلاد امام حسن مجتبی (علیه السلام) به شعرخوانی تیز کردن.

رژیم لاغری سریع