افتتاح وسط پهپاد در دانشکده اثیری شهید ستاری


چهارشنبه ۲۴ فروردین ۱۴۰۱ – ۱۳:۱۶

حمید وحید

تهران (پانا) – فرمانده نیروی هوافضای نظامی با حضور در دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت هوانوردی شهید ستاری ضمن بازدید اجتناب کرده اند بخش‌های مختلف، واحدهای آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط واحد پهپادها را افتتاح کرد.

به گزارش روابط نهایی نظامی، سردار سرتیپ پاسدار حمید وحیدی فرمانده نیروی هوافضای نظامی اجتناب کرده اند بخشهای مختلف این یگان در دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت شهید ستاری بازدید کرد.

وی {در این} بازدید واحدهای آموزشی پژوهشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وسط پهپاد دانشکده علوم را انتخاب کنید و انتخاب کنید فنون اثیری شهید ستاری را افتتاح کرد.

وی در ترکیبی مدیران را انتخاب کنید و انتخاب کنید کارگران این دانشکده با ردیابی به لزوم تربیت دانشمندان تمرکز بر مرحله جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: یکی اجتناب کرده اند نیازها دانشکده اثیری شهید استاری تربیت را انتخاب کنید و انتخاب کنید تربیت افسران جهان ای را انتخاب کنید و انتخاب کنید اختصاص داده شده است. دانشکده انقلاب اسلامی شهید هوائی الستاری.

فرمانده نیروی اثیری نظامی افزود: برای وارد کردن نیروی اثیری نظامی به ۱ نیروی آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نتیجه گیری آرمان های فرماندهی معظم کل قوا (مدزل برتر)، بخش های مختلفی اجتناب کرده اند این انرژی به طور قابل توجهی موجود است. دانشکده شهید ستاری باید بیش اجتناب کرده اند ۲ بار ورودی برود.

وی افزود: در لحظه آنچه دشمنان نظام اسلامی اجتناب کرده اند آن بیم دارند نهادینه شدن مکتب انقلابی در بین آحاد محله است کدام ممکن است دانشکده علم را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنعت هوانوردی با سابقه ای خوب ممکن است موقعیت اساسی در نتیجه گیری این هدف عظیم داشته باشد چرا کدام ممکن است این امر منصفانه ماده تشکیل دهنده ارزشمند برای افزایش را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش شناخت در بین اعضای محله است.”

امیر سرتیپ واحدی تصریح کرد: انتخاب دانشکده هوانیروز ارتقای توان آموزشی بر مقدمه خودباوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید عدم اغراق در خارج اجتناب کرده اند ملت است چرا کدام ممکن است در محله انواع زیادی جوان، آموزشی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرتلاش داریم کدام ممکن است هر کدام می توانند. بازوی محکم برای کسب آن باشد. علوم تخصصی.