افزایش ساخت نفت با قابلیت نمایندگی های داده ها بنیان / ۳ هدف صنعت نفت بدست آوردن به ساخت داده ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغالزاییبه گزارش شانا، خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران به نقل اجتناب کرده اند جواد اوچی با ردیابی به پیام ۱۴۰۱ رئیس معظم انقلاب به سال «ساخت» اظهار داشت: «داده ها‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید اشتغال‌زایی» یکپارچه داد: امسال در موضوع فرمان مقام معظم مدیریت مبنی بر ساخت داده ها‌سازی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تحمیل اشتغال در ساخت یکی اجتناب کرده اند محورهای بی نظیر افزایش ساخت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید فرآورده‌های نفتی اجتناب کرده اند جمله بنزین است. ، نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش تولیدات پتروشیمی در اصل شکل است را انتخاب کنید و انتخاب کنید با استفاده اجتناب کرده اند توان نمایندگی های داده ها بنیان انجام خواهد بود.

وی یکپارچه داد: ۲ ماه پیش اجتناب کرده اند نمایندگی‌های آگاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید توانمند در ۵ محور دعوت کردیم کدام ممکن است احیای چاه‌های کم بازده برای افزایش ساخت نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین، ترکیبی‌آوری گازهای مشعل، بهینه‌سازی نشاط را انتخاب کنید و انتخاب کنید مونتاژ موارد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزاتی کدام ممکن است قبلا وارد شده است.” زنجیره صنایع تکمیلی پتروشیمی تامین را انتخاب کنید و انتخاب کنید بهبود کشف شد.

وزیر نفت تاکید کرد: در موضوع بهبود ساخت خانه، بر ایده فراخوانی کدام ممکن است با نمایندگی های داده ها بنیان برای کاهش واردات این موارد در سال ۱۴۰۱ انجام دادیم، خواستن شخصی را به موارد گفتن کردیم.

وی با ردیابی به بهبود زنجیره تامین فرآورده های نفتی اجتناب کرده اند جمله نفت کوره در پالایشگاه نفت بندرعباس با داده ها فنی توسط پژوهشگاه صنعت نفت، اظهار داشت: علاوه بر این پایان دادن این زنجیره، ساخت فرآورده هایی مشابه کک، کدام ممکن است در موجود در ملت انجام خواهد بود.

وی افزود: این کار با کمک دارایی ها پولی توسط موسسه مالی ها در سه تا ۴ سال بلند مدت پرانرژی شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید پرانرژی خواهد بود.

وزیر نفت با تاکید بر اینکه این سیستم وزارت نفت باور مانترا سال را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش ساخت نفت، بنزین، فرآورده های نفتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید پتروشیمی است، تاکید کرد: صنعت نفت موتور سیکلت اقتصاد ملت است فارغ اجتناب کرده اند اینکه چگونه باشد. به پایان رسید.” متنوع اجتناب کرده اند سرمایه‌گذاری‌های ما {در این} صنعت پر می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید ملت درآمد ارزی خوبی می تواند داشته باشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جایگزین‌های شغلی بالایی می تواند داشته باشد کدام ممکن است به طور قابل توجهی در زنجیره صنایع تکمیلی پتروشیمی مناطق کم‌درآمد تحمیل می‌شود.

آگی اظهار داشت: در موضوع موضوع سال، ما سه هدف تصمیم گیری کردیم. اولا؛ کاهش در دسترس بودن کالا برای واردات کالاهای می خواست صنعت نفت اجتناب کرده اند طریق بهبود ساخت خانه ثانیاً. افزایش ساخت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سطح سوم؛ صادرات را افزایش دهیم.

رژیم وب مبتنی بر دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/