امکان رایزنی با افسران بالادستی {وجود ندارد}! – پایگاه خبری مدارا


به گزارش مدارا، حسین مرعشی دبیرکل حزب سازندگی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است با اشاره به زمان باقی مانده تا انتخابات مجلس، اصلاح طلبان باید چه این سیستم‌ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهدافی را باید در میل قرار دهند تا بتوانند حضور موفقی در انتخابات بلند مدت داشته باشند ذکر شد:‌ اولین دشواری برای اصلاح طلبان، محافظت انسجامی است کدام ممکن است خوشبختانه در قالب جبهه اصلاحات موجود است را انتخاب کنید و انتخاب کنید این موضوع لازمه هر حرکت سودآور سیاسی در بلند مدت است. وقتی می‌گوییم انسجام، مقصود آن نیست کدام ممکن است به یک زن و شوهر صدایی در داخل جبهه اصلاحات نادیده گرفته شده باشیم. باید همه بازخورد در تنظیم انصافاً دلپذیر با هدف اختراع بهتر از راه‌رفع‌ها مورد بحث را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبادل تذکر قرار گرفته تا جبهه اصلاحات با خروجی واحد در انتخابات بلند مدت به نظر می رسد شود. این دشواری باید مورد ملاحظه اصلاح طلبان قرار بگیرد.

وی افزود: دشواری دوم درمورد به بلند مدت ایران است. اصلاح طلبان باید برای خروج ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان اجتناب کرده اند مشکلات حال با به نظر می رسید میل‌دار به امتیازات مالی،‌ این سیستم مالی مشخصی داشته باشند را انتخاب کنید و انتخاب کنید بتوانند این این سیستم را به نهادهای حاکمیتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان حاضر کنند. از گرفتن این سیستم روشن می‌تواند بر مکان اصلاح طلبان در نظام سیاسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مردمان تاثیر زیادی بگذارد.

مرعشی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است رویدادها اصلاح طلب نباید اجتناب کرده اند بلافاصله کاندیداهای شخصی را برای انتخابات بلند مدت مطرح کرده تا با تجزیه و تحلیل‌های اجباری به لیست کامل برسند ذکر شد:‌ محدوده کاندیداها دشواری فرعی نسبت به دشواری این سیستم است. بلافاصله باید بر تدوین این سیستم‌هایی محور شد تا راهی پیدا کند به طور خاص ملت را اجتناب کرده اند تورم با کیفیت صنعتی در اطراف کرده، انبساط مالی تحمیل تدریجی، رفاه را افزایش دهد، ارزش‌های ملت را مدیریت کرده را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند هدر جابجایی دارایی ها ملت جلوگیری شود. این این سیستم‌هایی است کدام ممکن است می‌تواند حاضر شود. اگر این این سیستم‌ها مورد ملاحظه مردمان قرار بگیرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید فضای انتخابات خوب و دنج شود، برخی اجتناب کرده اند شخصیت‌های کت و شلوار برای اجرای آن این سیستم می‌توانند توسط رویدادها مورد تجزیه و تحلیل قرار بگیرند.

مرعشی در {پاسخ به} این پرس و جو کدام ممکن است در ۲ انتخابات قبلی رد صلاحیت‌های در عمق‌ای دانستن درباره جریان اصلاحات {اتفاق افتاد} خواه یا نه نباید اجتناب کرده اند بلافاصله به در نظر گرفته شده رایزنی با افسران بالادستی برای تایید صلاحیت‌ها بود ذکر شد: در جاری حاضر امکان رایزنی خاصی {وجود ندارد}. آخر عده‌ای کدام ممکن است این سبک بردن را تبلیغ کردند، می‌گفتند اگر قوای سه‌گانه جمعاً هماهنگ باشند، مشکلات ملت کاهش پیدا می‌تدریجی. حالا بلافاصله این نطریه در جاری محک مصرف کردن است کدام ممکن است یکصدایی نمی‌تواند دستاوردی داشته باشد. حالا در نظر گرفته شده می‌کنم، مسئولان نهادهای نظارتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افرادی که به حق یا نا حق فضای انتخابات را محدود می‌کنند باید مشاهده شده باشند کدام ممکن است چندصدایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید استفاده اجتناب کرده اند همه قابلیت‌های دارایی ها انسانی ملت برای پیشبرد نیازها جمهوری اسلامی را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش رفاه مردمان کارسازتر اجتناب کرده اند تک‌صدایی است.

وی افزود: آهسته آهسته، نتایج فوق العاده پرهزینه‌سنگ تک صدایی در ملت به نظر می رسد می‌شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید بالقوه است زمینه‌ها را برای تجدیدنظر در پوشش‌ها رقم بزند.

مرعشی دانستن درباره اینکه خواه یا نه حزب در کلاس ها شخصی در کمیسیون سیاسی گزینه ها جدیدی گرفته است یا خیر ذکر شد: در انتخابات ریاست جمهوری این سیستم‌ای را در فضای انتخابات را انتخاب کنید و انتخاب کنید بعد اجتناب کرده اند آن حاضر کردیم کدام ممکن است بازخوردهایی داشتیم کدام ممکن است در پایان آن را {به روز} می‌کنیم تا بتوانیم آن این سیستم را کدام ممکن است این سیستم جامعی برای بلند مدت ایران است، برای انتخابات مجلس حاضر کنیم.

رژیم لاغری سریع