امینات انرژی در جهان; محور اصلیبه گذرش شانا، جواد اوجی در بخش صبحگاهی شبکه اخبار یا صدا و سیما با بیان انکه فردا (سحاسنبه، سوم اسفندماه) بهسورت رسمی ششمین تأسیس کوثری صدرگاننده گاز با حضور رئیس جمهور، دکتر. غزنی، ۱ عضو هامگون از الجزایر، مصر، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ونزوئلا و اعضای شمیل ناظر آذربایجان، عراق، مالزی، نروژ، پرو و ​​امارات متحده عربی در حضور درند.

رفتیم فردا رأس ساعت ۱۰ شیسمین مجتمع کوشوری سدرکندا گاز با خوشامدگویی امیر قطر آگزبهکار خواد کرد به صورت مجلسی شروع کردم.

وزیر تکذیب با سهم ۴۵ سهم کوشورهای صادرکننده گاز در تجارت جهانی گاز اشاره کرد و هدیه : کوشورهای عضو مجتمع هاماکنون ۶۵ محل به خاطر گنج گزی جهان، را، برای انتخاب درند.

اوجی با تایید انصاف، امنیت، انرژی، در جهان، محور اصلی، ششمین، ایجاس، مجتمع کاشورهای، صادرات، گاز، خوهید، باد، گیف: بیمه، امنیت، پیشنهاد و دعاوی. ایران، دچتین، دامنه، ذخایر، اثبات استحکام، گاز، دنیا، می توند، بیمه، بلند، بیمه، د، در بخش، کتیبه مهم، را ایوا نوع.

گاز طبیعی، را ارزنترین و پاکترین سوخت در ولسوالی خورمیانا و جهان خوند و هدیه: یافتن تنش بین روسیه و غرب و افزایش دعوی تصفیه انرژی از پایان و یروس عالمگیر کرونندالاز جملازی گتز کردیش.

پایه های این مجموعه، مجتمع گاز کاشورهای سادرکننده (جیسف) اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۰ در تهران متولد شد.(صحشنبه) دور دوحه برگزار چود.

اعضای مجتمع گاز کاشورهای صدرکننده ۴۴ !

کشورهای، الجزایر، پولویی، مصر، گینه استاوی، ایران، لیبی، نیجریه، قطر، روسیه، ترینیداد و توباگو و ونزوئلا، ۱۱ عضو اصلی JEICY سیف هستند و مالزیایی، نروژ، عراق، ایران، ناصریه، نظرگان و نظرگان آدرس شرکت گاز میکنند.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/