انواع رژیم های کاهش وزن


بهترین روش درمانی در اضافه وزن و چاقی ، درمانی است که به طور کامل شامل اصلاح رژیم غذایی ، تغییر در فعالیت بدنی و رفتار درمانی می شود. به طور کلی در تغذیه درمانی چاقی نکاتی وجود دارد که باید برای دستیابی به کاهش وزن موفق و همراه سلامتی و همچنین حفظ وزن کاهش یافته به آن توجه کرد. هدف اول ، کاهش وزن 5 تا 7 درصد از وزن بدن است. به طور کلی ، برنامه های غذایی به سه دسته تقسیم می شوند:

  • رژیم غذایی کم انرژی (1500-1200 کیلوکالری در روز)
  • رژیم غذایی بسیار کم انرژی (کمتر از 800 کیلوکالری در روز)
  • رژیم های غذایی جایگزین مواد غذایی
  • رژیم غذایی با ترکیب متفاوت درشت مغذی ها

برنامه های غذایی کم انرژی: رایج ترین نوع رژیم غذایی کاهش وزن است. پیشنهاد با 1000-500 کیلوکالری انرژی قوی در روز و غالباً 1800-800 کیلوکالری (٪ 55≤ از کربوهیدرات ها ، 30٪ چ از چربی ها و حدود 15٪ از پروتئین ها) طراحی می شوند. این برنامه های غذایی با کاهش 400 تا 500 گرم در هفته همراه هستند. از دیدگاه علم تغذیه ، یک رژیم غذایی سالم باید بیش از این ظاهر شود در مغذی هایی مانند پروتئین ، کربوهیدرات و اسیدهای چرب ، نیاز بدن به ریزمغذی کسانی هستند که در آنها و املاح معدنی را نیاز دارند.

برنامه های غذایی بسیار کم انرژی: این نوع رژیم های غذایی کمتر از 800 کیلوکالری در روز انرژی دارند. به صورت معمول ، این رژیم روزانه 100-70 گرم پروتئین ، 80 گرم کربوهیدرات و 15 گرم چربی می شود. توجه به این نکته بسیار مهم است که این گروه از رژیم باید حتماً به طور دقیق متخصصین علم تغذیه انجام شده و برای 3 تا 6 ماه ، یا 12 تا 16 هفته تنظیم شوند.

برنامه های غذایی ترکیب رژیم بسیار کم انرژی و ایزوکالریک: این برنامه غذایی که روزه داری متناوب[1] همچنین خوانده می شود ، به صورت روز در میان رژیم بسیار کم کالری (25٪ از انرژی مورد نیاز تخمینی فرد که معمولاً کمتر از 800 کیلوکالری در روز می شود) و رژیم ایزوکالریک (برابر انرژی مورد نیاز فرد تخمینی) می باشد. این برنامه نسبت به رژیم غذایی بسیار کم انرژی در برخی از نمونه ها با تحمل بیشتر ، حفظ توده عضلانی و ریسک کمتر از یازگشت وزن همراه بوده است.

برنامه های مصرفی جایگزین غذای خود: یکی از روش های کنترل اندازه وعده غذایی ، استفاده از غذاهای آماده به جای وعده اصلی است. این روش از آنجا که میزان کالری و ترکیبات بسیار دقیق تنظیم می شود ، در کاهش وزن افراد ، هم در کاهش وزن و هم در فاز تثبیت وزن بسیار موثر می تواند باشد.

رژیم غذایی با ترکیب متفاوت درشت مغذی ها: این نوع رژیم های غذایی مصرف 1000-500 کیلوکالری انرژی را در روز دارند. این دسته از برنامه های غذا ، شامل رژیم غذای کم چرب⸲ کم کربوهیدرات ، پرپروتئین و با شاخص گلایسمیک پایین می شوند. از بین انواع مختلف رژیم های غذایی این گروه ، “رژیم غذایی کم کربوهیدرات با شاخص گلایسمیک پایین با پروتئین افزایش یافته” بیشتر تاثیر را در حفظ کاهش وزن داشته است. پیشنهاد کنندگان رژیم کم کربوهیدارت چنین استدلال می کنن که یکی از آنها افزایش اپیدمی چاقی ، استفاده از رژیم های غذایی کم چرب و پرکربوهیدرات است که به نوع کربوهیدرات مصرف می کند نیز باید داشته باشد.

نکته قابل توجه این است که هیچ کدام از روشهای بالا بردن بر ارجحیت هیچ کدام. در طراحی رژیم باید نیازها و اولویت های فرد و حتی تیپ شخصیتی وی حتما مد نظر قرار داد .. عامل تاثیر در نوع برنامه غذایی مناسب برای هر فرد عبارت از:

  • قوی چاقی: هر چه چاقی بیشتر شد و با عوارض همراه شد ، محدودیت انرژی در رژیم غذایی باید بیشتر و جدی تر باشد.
  • وجود اندیکاسیون بالینی برای کاهش وزن (مانند نارسایی تنفسی و بیماریهای قلبی-عروقی)
  • دفعات استفاده ناموفق جهت کاهش وزن در گذشته: هر چه بیشتر باشد ، رژیم غذایی متعادل تر و سریع کاهش وزن کمتر ، مطلوب تر است.
  • وضعیت تغذیه ای فعلی
  • وضعیت روانی-اجتماعی فرد: احتمال وجود اختلالات روانی خوردن باید در فرد مورد بررسی قرار گیرد.

[1]

روزه متناوب

دیدگاهتان را بنویسید