انواع قربانیان به بیماری عروق کرونر روده ها به همان اندازه نوک سفر نوروزی افزایش کشف شد – پایگاه خبری مدارا


بر ایده تجربیات تحمل، ابراهیم القادیری {در این} باره ذکر شد: کاهش آمار به میزانی کدام ممکن است پیش بینی داشتیم در اسفندماه تفسیر نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید شیوع ویروس همچنان بالاست. بازدیدها همراه خود ملاحظه به وضعیت مرتفع است، با این حال وضعیت تدریجی است. ما پیش بینی داریم را انتخاب کنید و انتخاب کنید می توانیم پیش بینی داشته باشیم کدام ممکن است آمار اجتناب کرده اند هفته بلند مدت افزایش یابد از نمی توان به داده های عید اعتقاد کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید تفسیر کرد. متنوع اجتناب کرده اند افراد بازدید می کنند را انتخاب کنید و انتخاب کنید آزمایش نمی شوند.

وی افزود: در گذشته اجتناب کرده اند Omicron میزان ابتلا به آنفولانزا بالا بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به همان اندازه ۳۰ نسبت آزمایشات آنفلوانزا سازنده بود. پس اجتناب کرده اند بالا گیری Omicron، این انواع کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اکنون انواع انگشت شماری است. افزایش ابتلا به آنفولانزا در کشورهای تولید دیگری رخ داد با این حال در ملت ما وجود نداشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند پاییز دیده شده است. پایبندی به پروتکل ها به همان اندازه حدی به جلوگیری اجتناب کرده اند افزایش بروز آنفولانزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید اومیکرون {کمک می کند}.

قدیری یکپارچه داد: پس اجتناب کرده اند تحویل داد ۲ سال نمی توان اجتناب کرده اند بازدید را انتخاب کنید و انتخاب کنید جشن افراد جلوگیری کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید این امر باعث افزایش رفتارهای پرخطر شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند افراد می خواهیم همراه خود رعایت پروتکل ها اجتناب کرده اند تشکیل تجمعات غول پیکر بیماری جلوگیری کنند. ” خوشه ها می توانند باعث بالا بیماری شوند. مثلاً اگر منصفانه نفر در سینما هر دو استادیوم مبتلا شود، تعداد انگشت شماری نفر مبتلا می شوند را انتخاب کنید و انتخاب کنید گروهی اجتناب کرده اند {بیماری ها} تشکیل تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع قربانیان به صورت سریالی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تصاعدی افزایش خواهد یافت. اگر معمولا منصفانه ماه اندازه می کشد به همان اندازه منصفانه نفر صد نفر را مبتلا تدریجی، در یک واحد روز به صورت گروهی در حال وقوع است.

وی در نهایت ذکر شد: بر ایده سیگنال های نسبی در در هر مکان واحد، رعایت پروتکل ها ۵۰ نسبت است. حتی رعایت نسبی پروتکل ها در بالای همه چیز بیماری کارآمد است.