اولین خروجی آبی های تابستان/ کسب ناکام فرهاد مجیدی اجتناب کرده اند استقلالاطلاعات ورزشی –

ابوالفضل جلالی تابستان قبلی در حالی به استقلال اتصال کدام ممکن است سوئیچ به این گروه تمدید شده شد. با این حال پس اجتناب کرده اند حضور مدافع سابق استقلال در انتیمه، مشاوره می شد کدام ممکن است او دچار یکنواختی عجیب و غریب شده بود کدام ممکن است باید مدتی اجتناب کرده اند پایین در اطراف باشد. به این انجمن مدافع چپ آبی ها در نیم فصل اول زمان زیادی را برای کنار هم قرار دادن شدن مراقبت از پایین اجتناب کرده اند کف دست داد، با این حال در ادای احترام به استقلال یک بار دیگر دچار مصدومیت شد تا در پایان در دیداری ظریف مقابل النساج به میدان برود. .

با این حال جلالی {در این} دیدار نیز نتوانست مهارت های زودتر شخصی را آرم دهد تا در نیمه دوم جای شخصی را به فرهاد مجیدی بدهد. به این انجمن او یکی اجتناب کرده اند معدود احتمال های نشان دادن مهارت های شخصی را اجتناب کرده اند کف دست داد تا صدای غرش به گوش برسد. اگرچه مجیدی باقی مانده است لیست جدایی شخصی را برای فصل بلند مدت ادعا نکرده است، با این حال به نظر می رسد مانند است استقلالی ها توسل به مدافع چپ را یکی اجتناب کرده اند انتخاب های شخصی {در تابستان} بلند مدت قرار دهند. آبی ها در سمت چپ ساده جعفر سلمانی را شناخته شده به عنوان شرکت کننده قابل اعتمادی در اختیار دارند با این حال او در جاده دفاعی یاستم ۳ در سمت چپ جاده میانی نیز ورزشی خواهد کرد.