اولین نشست روابط عمومی و مرکز تبلیغات خانه تئاتر برگزار شد


دوشنبه ۲۲ تیر ۱۴۰۱ – ۱۱:۲۱

تئاتر ایران

تهران (پانا) – اولین جلسه هیات مدیره جدید مرکز روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر تشکیل شد که طی آن هیات مدیره، نایب رییس، نماینده هیات مدیره در جلسه انتخاب شدند. هیئت مدیره، مدیر کمیته آموزش و سخنگوی هیئت.

به گزارش هیات روابط عمومی و تبلیغات هیات مدیره روابط عمومی، اولین جلسه هیات مدیره و مرکز روابط عمومی جدید هیات تئاتر روز شنبه ۲۰ تیرماه با حضور . محمد بهرامی، زهرا شایانفر، امیر پارسائیان مهر، مریم رودبارانی، مریم شریعتی، الها حاجی زاده. ، علیرضا سعیدی و محمدوفایی (بازرس مرکز) در خانه تئاتر برگزار شد.
در این جلسه با بررسی برخی مسائل و اولویت های کاری کانون در هیئت مدیره جدید و تاکید بر مشارکت کلیه اعضای این اتحادیه در امور اجرایی، رئیس هیئت مدیره، نایب رئیس، نماینده کانون در جلسات شورا از نشست انجمن ها و کانون های نمایشی، رئیس کمیته آموزشی و سخنگوی کانون نیز انتخاب شدند.
بر این اساس با اکثریت آرا امیر پارسائیان مهر به عنوان رئیس هیئت مدیره، مریم رودبارانی به عنوان نایب رئیس، محمد وفایی نماینده کانون در جلسات هیئت مدیره انجمن ها و کانون های نمایشی، الهه. حاجی زاده، رئیس کمیته آموزش و علیرضا سعیدی، سخنگوی مرکز ارتباط، مخاطبان و تبلیغات تئاتر انتخاب شدند.
مجمع عمومی عادی سالیانه مرکز روابط عمومی و تبلیغات خانه تئاتر روز شنبه ۱۳ تیرماه در سالن اجتماعات خانه تئاتر ایران برگزار شد و طی آن اعضای هیئت مدیره جدید این گروه انتخاب شدند.