اوپک: در دسترس بودن نفت روسیه غیرقابل متنوع استبه گزارش رویترز اجتناب کرده اند لندن، محمد سانوسی بارکیندو، دبیر کل گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) روز دوشنبه (۲۲ فوریه) در دیدار با افسران اتحادیه اروپا ذکر شد کدام ممکن است تحریم‌های حال را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتی علیه روسیه می‌تواند باعث یکی اجتناب کرده اند این تحریم‌ها شود. بدترین بسیاری از روغن شوک های در دسترس بودن: {کاهش سرعت} را انتخاب کنید و انتخاب کنید مبادله در دسترس بودن نفت مسکو غیرقابل دستیابی است.

افسران اتحادیه اروپا روز دوشنبه با نمایندگان اوپک دیدار کردند تا تقاضا شخصی را اجتناب کرده اند کشورهای تولیدکننده نفت برای اطمینان از افزایش در دسترس بودن نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید کمک به کاهش افزایش قیمت این کالای استراتژیک تجدید کنند.

یکی اجتناب کرده اند افسران اتحادیه اروپا ذکر شد: «نمایندگان اتحادیه اروپا علاوه بر این در دیدار با اوپک به این موضوع ردیابی کردند کدام ممکن است اوپک وظیفه تضمین تعادل بازارهای نفت را دارد.

اوپک تاکنون به سمت تقاضا‌های آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید آژانس بین‌المللی قدرت مبنی بر افزایش در دسترس بودن نفت نپخته به هزینه‌های زیرین‌تر، کدام ممکن است در ۱۴ سال قبلی پس اجتناب کرده اند اعمال تحریم‌های واشنگتن را انتخاب کنید و انتخاب کنید بروکسل علیه مسکو در ماه قبلی در پی حمله این ملت به اوکراین به سر شخصی رسید، از دوام کرده است.

ائتلاف اوپک پلاس کدام ممکن است متشکل اجتناب کرده اند اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر تولیدکنندگان اجتناب کرده اند جمله روسیه است، ساخت شخصی را در ماه می ۴۳۲۰۰۰ بشکه در روز افزایش خواهد داد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/