اوپک پلاس با افزایش ساخت ۴۳۲ هزار بشکه ای در ماه می موافقت کردبر ایده انتخاب در امروز (پنجشنبه ۲۱ فروردین) نشست وزرای نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی در اوپک پلاس، خرس فشار فزاینده برای افزایش ساخت، ساخت نفت نپخته کشورهای عضو این پیمان ۴۳۲ هزار بشکه افزایش خواهد کشف شد. روزانه در ماه مه

اعضای اوپک پلاس علاوه بر این {در این} نشست ادعا کردند کدام ممکن است بر ایده انتخاب نشست نوزدهم (۲۷ تیر ۱۴۰۰)، سویه ها ساخت روسیه (۵۰۰ هزار بشکه)، عربستان (۵۰۰ هزار بشکه)، امارات (۳۳۲) هزار بشکه)، عراق (۱۵۰۰۰۰ بشکه) را انتخاب کنید و انتخاب کنید کویت (۱۵۰۰۰۰ بشکه) اجتناب کرده اند ابتدای می ۲۰۲۲ افزایش خواهند کشف شد.

اوپک را انتخاب کنید و انتخاب کنید متحدانش در نوزدهمین نشست شخصی در ژوئیه هماهنگی کردند کدام ممکن است ساخت را در مجموع ۴۰۰ هزار بشکه در روز در هر ۳۰ روز افزایش دهند تا به محدودیت در دسترس بودن ۵.۸ میلیون بشکه در روز نوک دهند، تصمیمی کدام ممکن است اجتناب کرده اند ماه اوت متعهد شدن شده است.

در {پاسخ به} سقوط تقاضا در سر شیوع کووید-۱۹، اوپک پلاس ساخت شخصی را به ۹.۷ میلیون بشکه در روز در می ۲۰۲۰ کاهش داد کدام ممکن است برابر حدود ۱۰ نسبت تقاضای جهانی است، با این حال اجتناب کرده اند آن نقطه افزایش یافته است. در کل زمان.

اعضای این ائتلاف انتخاب گرفتند بیست را انتخاب کنید و انتخاب کنید هشتمین نشست ائتلاف اوپک پلاس را در ۵ می (۱۵ اردیبهشت) برگزار کنند.

رژیم اینترنت دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/