اوپک پیش سوراخ بینی شخصی اجتناب کرده اند تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ را کاهش دادروز سه شنبه، ۲۳ آوریل، گروه کشورهای صادرکننده نفت (اوپک) با استناد به تأثیر حمله روسیه به اوکراین، افزایش تورم با افزایش قیمت نفت نپخته را انتخاب کنید و انتخاب کنید افزایش مجدد ورزش، پیش بینی داشت تقاضای جهانی نفت در سال ۲۰۲۲ انبساط تدریجی. رویترز اجتناب کرده اند لندن، نوع Omicron بریده شده توسط ویروس کرونا در چین.

این گروه در گزارش ماهانه شخصی ادعا کرد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳ میلیون را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۶۷۰ هزار بشکه در روز افزایش خواهد کشف شد کدام ممکن است ۴۸۰ هزار بشکه در روز کمتر اجتناب کرده اند برآوردهای زودتر اوپک است.

حمله روسیه به اوکراین در فوریه قیمت نفت را به بالای ۱۳۹ دلار در هر بشکه رساند کدام ممکن است بالاترین رقم اجتناب کرده اند سال ۲۰۰۸ است را انتخاب کنید و انتخاب کنید فشارهای تورمی را افزایش داد. اجتناب کرده اند آن نقطه، با ادعا خروج آمریکا را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر کشورهای خوردن کننده اجتناب کرده اند ذخایر استراتژیک نفت شخصی، قیمت نفت قابل توجهی کاهش یافته است است را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیش اجتناب کرده اند ۱۰۰ دلار که هنوز است.

{در این} گزارش آمده است: «در حالی کدام ممکن است پیش بینی {می رود} روسیه را انتخاب کنید و انتخاب کنید اوکراین در سال ۲۰۲۲ افتادگی مالی را تخصص کنند، کل اقتصاد جهانی تحمل تأثیر قرار خواهد گرفت».

با این وجود، چون آن است اوپک پیش سوراخ بینی می تدریجی، پیش بینی {می رود} خوردن جهانی نفت در سه ماهه سوم سال جاری اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیون بشکه در روز فراتر رود. بر ایده این گزارش، فینال باری کدام ممکن است خوردن جهانی نفت اجتناب کرده اند ۱۰۰ میلیون بشکه در روز فراتر سر خورد در سال ۲۰۱۹ بود.

اوپک با ردیابی به تورم شناخته شده به عنوان خوب مسئله کلیدی در اقتصاد جهانی، پیش سوراخ بینی شخصی را برای انبساط مالی در سال جاری اجتناب کرده اند ۴.۲ سهم به سه.۹ سهم کاهش داد را انتخاب کنید و انتخاب کنید احتمال کاهش اصولاً را افزایش داد.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/