ایجاد ۲۱۰۰ فضای ورزشی با اولویت مدارس مناطق فقیرنشین و دخترانه


مجموعه آزادسازی مجموعه های ورزشی آموزش و پرورش

تهران (پانا) – مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش گفت: طرح سردار شهید سلیمانی با عنوان طراحی و بهسازی فضاهای ورزشی با دو رویکرد درون مدرسه ای انجام می شود. اولویت. به مدارس مناطق فقیرنشین و دختران داده می شود.

محمد جعفری در گفت و گو با پانا درباره طرح شهید سردار سلیمانی گفت: پیرو مستندات فوق و سیاست های کلی ایجاد تحول در آموزش و پرورش، توسعه تربیت بدنی و ورزش در مدارس مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: در اهداف کلان و عملکردی سند تحول بنیادین بر حفظ و ارتقای سلامت جسمی و فردی دانش آموزان از طریق ورزش و تفریحات گروهی تاکید شده است.

جعفری ادامه داد: یکی از موضوعات مهم در سند تحول بنیادین بحث تنوع بخشی به محیط های یادگیری در فرآیندهای آموزشی است؛ در این میان فضاهای ورزشی به عنوان یکی از محیط های آموزشی نقش موثری در ارتقای سلامت جسمی و افزایش نشاط دارند. “

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش یکی از مهم ترین ارکان اجرای بهینه دروس ورزش و فعالیت های ورزشی مکمل و فوق برنامه را داشتن فضای بهینه ورزشی دانست و گفت: موضوع ارتقای تربیت بدنی و سلامت دانش آموزان با کمک به تعمیق، بهسازی و مناسب سازی فضاهای ورزشی بسیار حائز اهمیت است.»

وی همچنین تاکید کرد: در چهاردهمین هدف کارکردی سند تحول بنیادین، بر ایجاد و مناسب سازی فضای آموزشی برای انجام در مدارس و یا در مجاورت مدارس تاکید شده است.

جعفری تصریح کرد: همه این موارد باعث شده تا در کنار توسعه کمی و کیفی دروس تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی و همچنین توانمندسازی نیروها در حوزه معاونت تربیت بدنی و دفتر فعالیت های ورزشی فعالیت کنیم.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش با بیان اینکه یکی از راهکارهای مهم استانداردسازی و طراحی فعالیت های ورزشی با رویکرد فعالیت مدرسه است، افزود: طرح سردار شهید سلیمانی مجوز طراحی و بهسازی فضاهای ورزشی با دو رویکرد در داخل مدرسه و اولویت با مدارس مناطق فقیرنشین و دخترانه خواهد بود.»

وی خاطرنشان کرد: اعتبارات این طرح مشخص شده است و با رویکرد مشارکتی تفاهم نامه ای با ادارات کل آموزش و پرورش استان ها برای تامین ۲۱۰۰ فضای ورزشی مدارس شامل ۲۵۴ سالن ورزشی و ۱۹۰۰ سالن مصنوعی منعقد کرده ایم. زمین های چمن . حداقل ۶۰۰ متر، ۲۷۳ زمین ساحلی و ۴۸۳ کلاس تربیت بدنی ایجاد شود.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت های ورزشی وزارت آموزش و پرورش افزود: بر اساس تفاهم نامه با استان ها مقرر شد پس از دریافت اعتبارات، اداره مدارس مناطق دخترانه و بدون دختر برعهده بگیرد. اقدامات مناسب برای مناسب سازی فضاها.»

جعفری با اعلام اینکه برای اجرای مطلوب این طرح کارگروهی را در حوزه ستاد تشکیل داده ایم تا این طرح به خوبی اجرایی شود، گفت: برای هر استان یک نفر تعیین شده است و از استان ها خواستیم که برگزار کنند. افراد مجری طرح تاکید می کنیم این دوره آموزشی در سطح استان، بخش و شهرستان نیز برگزار شود.»

وی همچنین اظهار داشت: همچنین از سازمان ها و سازمان های خارج از کشور برای زیرساخت فضاهای ورزشی و تجهیز کلاس های درس تربیت بدنی کمک خواهیم گرفت.

مدیرکل دفتر تربیت بدنی و فعالیت ورزشی وزارت آموزش و پرورش در پایان افزود: سرانه فضای ورزشی در کل کشور ۳۳۰۰ متر مربع و تعداد فضاهای ورزشی ۵ هزار و ۳۵۵ فضا است که با ایجاد ۲۱۰۰ فضا، ۴۰ درصد به تعداد فضاها اضافه می شود، ورزش از سراسر کشور.