ایران دستور راه اندازی صدها سانتریفیوژ را داده است!


سخنگوی سازمان انرژی اتمی گفت: امروز دستور راه اندازی صدها سانتریفیوژ جدید صادر شد. این اثر با قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و رسیدن به حداقل سطح غنی سازی ۱۹۰ هزار سو مطابقت دارد. امروز به سانتریفیوژها گاز تزریق شد و به آژانس اطلاع دادیم.