بارسلونا همراه خود مدافع آلمانی به هماهنگی رسید / شکار رایگان برای کاتالان هااطلاعات ورزشی –

آنتونیو رودیگر مدافع چلسی همراه خود انتقالی آزاد اجتناب کرده اند این نیروی کار کنار تبدیل می شود را انتخاب کنید و انتخاب کنید به بارسلونا می پیوندد.

به گزارش اسکای اسپورت، سرمربی رودیگر ۲۹ ساله همراه خود مدیران بارسلونا برای سوئیچ این شرکت کننده به نوکمپ به هماهنگی رسیده است. به تذکر نمی رسد این موضوع مانعی برای این سوئیچ باشد، از رودیگر در نهایت فصل آزاد احتمالاً خواهد بود را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود ملاحظه به شرایطی کدام ممکن است چلسی باقی مانده است تصمیمی برای امضای قرارداد جدید ندارد، به سادگی ممکن است آبی های لندن را توقف تنبل.

رودیگر در سال ۲۰۱۷ همراه خود قراردادی ۵ ساله همراه خود ۲۹ میلیون ین رم را به مکان تعطیلات چلسی توقف کرد.