بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف در ۱۷ استان


گروه هواشناسی همراه خود ادعا اینکه اجتناب کرده اند بعدازظهر همانطور که صحبت می کنیم بارش باران را انتخاب کنید و انتخاب کنید برف در ۱۷ شهرستان تحریک کردن تبدیل می شود، اجتناب کرده اند افزایش دما اجتناب کرده اند فردا در تا حد زیادی مناطق ملت خبر داد.

به گزارش تسنیم، بر مقدمه تحلیل نقشه های کامل را انتخاب کنید و انتخاب کنید آتی گروه هواشناسی اجتناب کرده اند بعدازظهر همانطور که صحبت می کنیم همراه خود ورود سامانه بارشی به مناطق غربی، به طور پیوسته ابر در استان های آذربایجان غربی، آذربایجان شرقی، اردبیل را انتخاب کنید و انتخاب کنید کردستان افزایش کشف شد. اجتناب کرده اند کرمانشاه را انتخاب کنید و انتخاب کنید ایلام رگبار را انتخاب کنید و انتخاب کنید گاهی رعد را انتخاب کنید و انتخاب کنید انرژی الکتریکی را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد را انتخاب کنید و انتخاب کنید وزش باد از حداکثر موقتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ارتفاعات بارش ظریف برف پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

فردا در استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، گیلان، مازندران، کردستان، کرمانشاه، ایلام، لرستان، همدان، زنجان، وسط، قم، غرب اصفهان را انتخاب کنید و انتخاب کنید در ارتفاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید انواع‌های جنوبی البرز در استان‌های خزر، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید تهران. ابرناکی گاهی بارش ظریف را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعدوبرق پیش سوراخ بینی تبدیل می شود.

بر مقدمه ادعا گروه هواشناسی اجتناب کرده اند جمعه به همان اندازه یکشنبه هفته بلند مدت در اکثر عوامل ملت جوی ثابت را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند فردا الگو افزایش دما در اکثر عوامل ملت تحریک کردن تبدیل می شود.

همانطور که صحبت می کنیم در مناطقی اجتناب کرده اند شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق وزش باد از حداکثر را انتخاب کنید و انتخاب کنید در مناطق تمایل کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار کروی را انتخاب کنید و انتخاب کنید گرد و غبار پیش سوراخ بینی تبدیل می شود. این شرایط در روز جمعه در مناطقی اجتناب کرده اند شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه در شرق را انتخاب کنید و انتخاب کنید جنوب شرق در اطراف اجتناب کرده اند پیش بینی نیست. به همان اندازه بعدازظهر همانطور که صحبت می کنیم نیز خلیج فارس، تنگه هرمز را انتخاب کنید و انتخاب کنید دریای عمان تنگه هستند. پیش سوراخ بینی تبدیل می شود مناطق مرکزی در خلیج عربی روزهای جمعه را انتخاب کنید و انتخاب کنید شنبه هفته بلند مدت باشد.