بازدید رئیس جمهور از کارخانه در حال ساخت کاغذسازی فارسرئیس جمهوری پنجشنبه در ادامه برنامه‌های سفر به استان فارس از کارخانه درحال ساخت کاغذسازی زاگرس بازدید و دستور گره‌گشایی از مشکلات فراروی این واحد را صادر کرد.

دیدگاهتان را بنویسید