بازدید نماینده وزیر آموزش و پرورش از روند مصاحبه آزمون استخدامی گلستان


پنجشنبه ۱۶ تیر ۱۴۰۱ – ۰۹:۳۲

مهدی کاظمی

تهران (پانا) – نماینده عالی ترین مقام وزارت آموزش و پرورش از روند مصاحبه استخدامی گلستان بازدید کرد.

وی پس از سفر معاون وزیر آموزش و پرورش به استان گلستان از روند مصاحبه پذیرفته شدگان آزمون استخدامی ۱۴۰۰ استان بازدید کرد.

محمدمهدی کاظمی معاون وزیر آموزش و پرورش به همراه مدیرکل آموزش و پرورش استان از روند مصاحبه پذیرفته شدگان مرحله اول آزمون استخدامی قراردادی ۱۴۰۰ بازدید کرد.

معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: خوشبختانه سند تحول بنیادین آموزش و پرورش همه را به آموزش چند بعدی و چند بعدی واداشته است و معلم و مربی موثرترین عناصر در نظام تعلیم و تربیت برای توسعه چاه هستند. -دانش آموز گرد