بازدید ۱۰۰۰ نفر اجتناب کرده اند جاذبه های گردشگری همراه خود اتوبوس گردشگری ارومیه – خبرگزاری مهر | اطلاعات ایران را انتخاب کنید و انتخاب کنید جهانرا انتخاب کنید و انتخاب کنید مهدی ولی زاده در گفتگو همراه خود خبرنگار مهر افزود: اتوبوس توریستی نوروزی امسال در شهرهای ارومیه، خوی، مندواب، مهاباد را انتخاب کنید و انتخاب کنید بوکان سازماندهی شد کدام ممکن است اتوبوس گردشگری ارومیه اجتناب کرده اند اول فروردین ماه جاری ورزش شخصی را تحریک کردن کرد. را انتخاب کنید و انتخاب کنید در صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید ساعت. در ۲ اصطلاح، سن مسافران را منتقل می تدریجی.

وی یکپارچه داد: موزه افراد شناسی، خانه انصاری، دانشگاه هدایت، موزه سگونباد، کلیسا. ۹ هه مریم، موزه سنتی شناسی را انتخاب کنید و انتخاب کنید روستای بند اجتناب کرده اند مسیرهای اتوبوس گردشگری ارومیه است.

ولی زاده اظهار داشت: مسافران نوروزی جدا از ساکنان اجتناب کرده اند سردشت، سمنان، تهران، اهواز، سنندج، اردبیل، میاندواب، کرمانشاه، اصفهان، مهاباد، اربیل، تویسرکان، کرج، دیلیجان، هشتجرد، گرگان، خوی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ماکو اجتناب کرده اند جمله مسافران نوروزی هستند. مسافران اتوبوس گشت و گذار ارومیه بودند.

وی افزود: ساعت حرکت اتوبوس گشت و گذار ارومیه اجتناب کرده اند ساعت ۹:۳۰ به همان اندازه ۱۲ صبح را انتخاب کنید و انتخاب کنید اجتناب کرده اند ساعت ۱۶ به همان اندازه ۱۸:۳۰ عصر را انتخاب کنید و انتخاب کنید محل اتوبوس گشت و گذار ارومیه در میدان دولتی روبروی موزه افراد شناسی

معاون گردشگری، میراث باکلاس، گردشگری را انتخاب کنید و انتخاب کنید صنایع دستی آذربایجان غربی اظهار داشت: بیت الانصاری، دانشگاه هدایت، مسجد کامل، ۲۲ دانشگاه بهمن، کلیسا ۹ هه مریم، آرامگاه سگونبد، موزه ارومیه، دهکده باند را انتخاب کنید و انتخاب کنید موزه گذشته تاریخی خالص اجتناب کرده اند مسیرهای اتوبوس گشت و گذار ارومیه هستند.