بازگشت کرنو با ۱۳۰ شهر قرمز


گزارش کردن واژگون شدن; در حال حاضر ۱۳۰ شهر در رنگ قرمز و ۱۲۹ شهر نارنجی در نقشه رنگی کرونای کشور قرار دارند.

سخنگوی ستاد ملی مبارزه با کرونا گفت: مراسم تشییع باید با محدودیت و رنگ شهرها برگزار شود.

شیراوژن افزود: برگزاری مراسم در فضای بسته قطعا نیاز به تهویه مناسب دارد.

مسئولان هیئت ها در شهرهای سرخ به میزان ۳۰ درصد ظرفیت فضا از عزاداران پذیرایی کنند.

پایان مقاله