بازیابی پالایشگاه دسر کارون سریعتر اجتناب کرده اند این سیستم ریزی تکمیل شدبه گزارش شانا به نقل اجتناب کرده اند نمایندگی سراسری مناطق نفتخیز جنوب، بازیابی واحد مشترک پالایشگاه شیرینی اجتناب کرده اند ۱۰ اسفند ۱۳۹۲ را انتخاب کنید و انتخاب کنید پس اجتناب کرده اند اتمام تعمیرات در ۱۳ فروردین ۱۳۹۰ همراه خود پایان دادن سبقت گرفتن تحریک کردن را انتخاب کنید و انتخاب کنید به استفاده رسید. واحد، انواع روزهای بنزین سوزی نیز کاهش یافته است است.

این تعمیرات همراه خود رعایت پروتکل های بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید رهنمودها امنیت با بیرون هیچ گونه حادثه ای به همت اداره تعمیرات از کیت اقتصادی را انتخاب کنید و انتخاب کنید تجهیزات عملیاتی (سبقت گرفتن کارون) را انتخاب کنید و انتخاب کنید همراه خود همکاری نمایندگی استفاده نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین کارون، اداره عملیات بار را انتخاب کنید و انتخاب کنید پشتیبانی ساخت تکمیل شد. .

پالایشگاه شیرینی یکی اجتناب کرده اند توانایی نمایندگی استفاده نفت را انتخاب کنید و انتخاب کنید بنزین کارون است کدام ممکن است در ۱۵ کیلومتری شرق اهواز واقع شده است را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سال ۱۳۸۴ به استفاده رسیده است.

رژیم تحت وب دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/