باغ ملک خوزستان پس از سیل (عکس)
پدیده موسمی و بارش شدید باران های موسمی جنوب کشور به ویژه استان خوزستان را درگیر کرد و حداقل دو نفر در این استان جان باختند. در شهر باغملک نیز آب وارد برخی از منازل روستایی و شهری شد و خسارات زیادی به مزارع کشاورزی وارد شد. همچنین راه ارتباطی چند روستا مسدود شد.