بالاترین بارش از طریق آن حوضه های آبریز ملت رخ داد؟بالاترین بارش از طریق آن حوضه های آبریز ملت رخ داد؟ – مشرق نیوزرژیم لاغری سریع