بدن ما در هر وعده غذایی و در روز چقدر پروتئین می تواند جذب کند؟نمی دانید روزانه به چه مقدار پروتئین نیاز دارید؟ ویتنی انگلیسی متخصص تغذیه توضیح می دهد که چرا رعایت اعتدال مهم است ، حتی در مورد پروتئین.

The post بدن ما در هر وعده غذایی و در روز چقدر پروتئین می تواند جذب کند؟ اولین بار در وبلاگ MyFitnessPal ظاهر شد.

دیدگاهتان را بنویسید