بررسی کرونا ۱۰ نفر تولید دیگری در چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری خوش بینانه شد


به گزارش خبرگزاری فارس، به نقل اجتناب کرده اند روابط نهایی دانشکده علوم پزشکی شهرکرد، علی احمدی بلافاصله اظهار داشت: طی ۲۴ ساعته قبلی ۶۴ فرد مبتلا همراه خود علائم علمی نامشخص به بیماری کرونا به امکانات بهداشتی را انتخاب کنید و انتخاب کنید درمانی سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید بیمارستانی استان مراجعه داشته‌اند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۱۵ فرد مبتلا همراه خود علائم نامشخص به این بیماری در امکانات درمانی بستری شده‌اند. 

معاون بهداشتی دانشکده علوم پزشکی شهرکرد یکپارچه داد: طی ۲۴ ساعت قبلی نتیجه بررسی ۵ نفر اجتناب کرده اند مراجعه‌کنندگان در بخش سرپایی را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۵ نفر اجتناب کرده اند بستری‌شدگان نامشخص به کووید_۱۹ در امکانات بیمارستانی استان، خوش بینانه قطعی ادعا شد. 

احمدی همراه خود خاص اینکه هم اکنون سه فرد مبتلا کرونایی شرایط وخیم دارند، افزود: خوشبختانه طی ۲۴ ساعت قبلی هیچ مورد جدید فوتی ناشی اجتناب کرده اند ابتلا به بیماری کووید_۱۹ در استان گزارش نشد را انتخاب کنید و انتخاب کنید مجموع فوتی‌های ناشی اجتناب کرده اند ابتلا به این بیماری در چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری کماکان منصفانه‌هزار را انتخاب کنید و انتخاب کنید ۸۴۸ نفر می‌باشد. 

وی تصریح کرد: هم اکنون ۴۱ فرد مبتلا خوش بینانه قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید نامشخص به بیماری کرونا در امکانات درمانی استان خرس مراقبت را انتخاب کنید و انتخاب کنید معامله با هستند کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲۶ نفر خوش بینانه قطعی را انتخاب کنید و انتخاب کنید مابقی در پیش بینی پاسخ نتایج آزمایشات برای رد هر دو تأیید بیماری‌شان هستند. 

رئیس وسط بهداشت چهارمحال را انتخاب کنید و انتخاب کنید بختیاری خاطرنشان کرد: هم اکنون به لحاظ میزان شیوع بیماری کرونا وضعیت شهرستان‌های اردل، سامان، بروجن را انتخاب کنید و انتخاب کنید کیار نارنجی را انتخاب کنید و انتخاب کنید شهرستان‌های شهرکرد، بن، فارسان، کوهرنگ، خانمیرزا را انتخاب کنید و انتخاب کنید لردگان در وضعیت زرد قرار گرفته‌است.

انتهای پام/۳۳۳۹
این مطلب را برای صفحه اول راهنمایی کنید

رژیم لاغری سریع