برندگان قرعه کشی جشنواره بیمه عمر خاص شدند


به گزارش تالانوس: به گزارش روابط کلی بیمه تعاون، مراسم قرعه کشی یازدهمین جشنواره بیمه عمر، سه شنبه ۲۳ فروردین ۱۴۰۱ بیمه تعاون برگزار شد.

{در این} قرعه کشی اجتناب کرده اند بین مصرف کنندگان بیمه تعاون بیمه عمر در اسفند ماه ۱۴۰۰ اجتناب کرده اند ۵ شهروند شناخته شده به عنوان برندگان این جشنواره تجلیل شد.

بر این مقدمه محمد اسلامی اجتناب کرده اند یزد، شهیدا جهنیدا لک ماهساری اجتناب کرده اند رشت را انتخاب کنید و انتخاب کنید جعفر حافظی اجتناب کرده اند اهواز سه برگزیده مچ بند خوب را انتخاب کنید و انتخاب کنید علی محمد رشید زاده اجتناب کرده اند یزد را انتخاب کنید و انتخاب کنید نستان قویتان اجتناب کرده اند اردبیل دریافت کرد ۲ تبلت خوب جشنواره بیمه تعاونی مریخ شدند.

جشنواره عظیم تعاونی های بیمه عمر همراه خود عنوان «جایزه لبخند اقامت» اجتناب کرده اند ابتدای اردیبهشت ماه تحریک کردن شد را انتخاب کنید و انتخاب کنید در سه فاصله فصلی به همان اندازه نوک اسفند ۱۳۰۰ یکپارچه داشت. فاصله جدید جشنواره بیمه عمر ۱۴۰۱ سریع تحریک کردن تبدیل می شود.

این جشنواره اجتناب کرده اند سه بخش برای ادغام کردن مصرف کنندگان بیمه عمر، نمایندگان جامعه کالا، گروه کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید شعب برای هر عالی اجتناب کرده اند این تیم ها تشکیل شده را انتخاب کنید و انتخاب کنید جوایز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کاهش یافته است های مختلفی فکر شده است.

شایان اشاره کردن است {در این} جشنواره نمایندگی کنندگان بیمه نامه شخصی را بر مقدمه میزان سرمایه خریداری شده بدست آمده کردند را انتخاب کنید و انتخاب کنید به ازای نمایندگی در قرعه کشی به ازای هر ۵۰ هزار تومان ۱ امتیاز بدست آمده کردند.

شایان اشاره کردن است این جشنواره به همان اندازه در گذشته اجتناب کرده اند قرعه کشی اسفند ۵۱ دریافت کرد داشت کدام ممکن است اجتناب کرده اند این انواع ۲ عصر ۱۶ دریافت کرد را به کف دست آوردند. شیراز را انتخاب کنید و انتخاب کنید اهواز همراه خود شش دریافت کرد؛ تبریز همراه خود انواع ۵; گرگان همراه خود ۳ دریافت کرد; زنجان همراه خود ۴ دریافت کرد; اصفهان، البرز را انتخاب کنید و انتخاب کنید کرمان همراه خود برگزیدگان بیشترین سهم جوایز را به شخصی اختصاص دادند.

علاوه بر این سمنان، اردبیل، اراک را انتخاب کنید و انتخاب کنید یزد هر عالی دریافت کرد اجتناب کرده اند تولید دیگری استان‌هایی بودند کدام ممکن است در جشنواره بیمه‌های تعاونی بیمه عمر سودآور به کسب جایزه مچ بند را انتخاب کنید و انتخاب کنید تبلت خوب شدند.