برگزاری اولین سمینار همراه خود حضور نمایندگانی اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت در سال جدید


به گزارش تالنیوز: به گزارش روابط کلی نمایندگی بیمه «ما»، این مونتاژ اطمینان حاصل شود که پیشگیری اجتناب کرده اند سوئیچ ویروس کرونا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رعایت مناسب پروتکل های بهداشتی همراه خود حضور مدیرعامل، برخی اجتناب کرده اند مدیران نمایندگی ها برگزار شد. نمایندگان برگزیده شده اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید سایر نمایندگان اجتناب کرده اند در سرتاسر ملت.

ابراهیم کاردگر مدیرعامل بیمه ما در اولین دیدار شخصی همراه خود نمایندگان نمایندگی همراه خود تبریک سال نو، تشکر را انتخاب کنید و انتخاب کنید احترام اجتناب کرده اند زحمات جامعه کالا در راستای نتیجه گیری نیازها نمایندگی در سال قبلی را احترام کرد. وی به اهمیت مکان را انتخاب کنید و انتخاب کنید جامعه کالا نمایندگان {به دلیل} ارتباط مستقیم همراه خود مشتریان ردیابی کرد را انتخاب کنید و انتخاب کنید جاده مقدم ورزش های نمایندگی را برشمرد.

وی {در این} دیدار ضمن تشکر اجتناب کرده اند بسیاری اجتناب کرده اند مدیران کالا را انتخاب کنید و انتخاب کنید رشد جامعه خرید و فروش الکترونیک نمایندگی، همراه خود آرزوی قبولی طاعات را انتخاب کنید و انتخاب کنید عبادات در ماه مبارک رمضان را انتخاب کنید و انتخاب کنید علاوه بر این تبریک تحریک کردن قرن جدید، اجتناب کرده اند کلیه نمایندگان زحمتکش احترام کرد. کدام ممکن است به صورت حضوری را انتخاب کنید و انتخاب کنید وب مبتنی بر {در این} مونتاژ نمایندگی کردند

برخی به تشریح انجام جامعه کالا در یک واحد سال قبلی، چکیده فینال وضعیت بیمه «ما» در صنعت بیمه ملت را انتخاب کنید و انتخاب کنید حاضر اعضای شورای مرکزی نمایندگان حقیقی را انتخاب کنید و انتخاب کنید حقوقی به مدیرعامل، گزارشی اجتناب کرده اند مهمترین ورزش های شورا در سال قبلی را دلیل می دهد.

در طولانی مدت این نشست، نمایندگان توصیه ها را انتخاب کنید و انتخاب کنید تقاضا های شخصی را برای افزایش فرآیندهای حال حاضر کردند.