برگزاری همایش حقوق بین الملل و مخاصمات مسلحانه
همایش بین‌المللی حقوق بین‌الملل و مخاصمات مسلحانه در منطقه غرب آسیا با حضور اندیشمندان حقوق بین الملل و خانواده شهدای ترور در دانشگاه قم آغاز شد.

دیدگاهتان را بنویسید