بزرگترین پالایشگاه نفت ونزوئلا به دلیل قطع برق تولید خود را متوقف می کند
یک فرد مطلع که نخواست نامش فاش شود به رویترز گفت: «تعطیلی در پالایشگاه آموایی، قطع برق و تعطیلی کامل این بخش از پالایشگاه می‌تواند بر کارخانه‌های تقطیر و کاتالیزورها تأثیر بگذارد که در حال حاضر ظرفیت تولید حدود ۸۰ درصد را دارند. بنزین کشور.» “دارا”