بستوشمین توسط محل آغاز اوپک باکر کرد تأسیس شدبه گذرش خبر نگار شانا، زیران نفت و انرژی کاشورهای، عضو کنسرسیوم اوپک پلاس امروز (چهارشنبه، ۱۱ اسفندماه) دکتر هالی گُردهام آمدند که درگیری های نظامی روسیه و اوکراین نرخ نفت شماره ۰ بهدارچ پرچ دلار پالتر

ارزش سبد نفتی اوپک نز در جداگانه نشاطای بستوپنجم (۱۳ بهمن ماه) و پستوشم (۱۱ اسفندماه) بیش به عنوان ۱۳ دلار بری هرر بیشکه آوزیش یافته است.

بردشت ها-همنگ ۶۰ میلیون بسکه از زخیزا زازیهای راهبردی نفت کوشرهای عضو آگانس در بین انرژی های میلی (IEA) که رز ساشنبه (دم اسفندقه)

آگهی تبلیغاتی آگهی تبلیغاتی تبلیغاتی تبلیغاتی تبلیغاتی

اعضای اوپک پلاس در حال فارغ التحصیلی آنها هستند، آمدند تا دربارا، سیاساتای، نسل، نفت، سنگ، کجاست ائتلاف بری ماه اورل ۲۰۲۲، خاطره کناند، در حالی که کارشناسان در انتظار دارند، ائتلاف اوپک که آوزیش ماهان مقدار زمان پشت سر هم.

UPAC و MEETANCH به عنوان mah out har mah 400 HAZAKAH DUR ROZ BEH TOLIDSHAN ADD KURDHAND TA BEH LIMITED ARHI AH K SAL 2020 دارای دستمزد GAASHTEND، پایان دهند.

OPKPLAS DR و WANNESH با دعوای FROPAshi از ایالات متحده آمریکا بهران، شیوع ویروس کووید-۱۹، نسل خود راز ماهه ماه سال ۲۰۲۰، ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار، بیشکه دور رز، معادل حدود ۱۰ روز، دعوای دعوی به صورت دعوی، حدود عرض آن به عبور تسهیل کاراده است.

رژیم آنلاین دکتر روشن ضمیر https://rdiet.ir/